Scop și misiune

 

Text provizoriu 

Revista Istorică, fondată de Nicolae Iorga în anul 1915, este o publicație peer-review a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, București, România.

Prin aderarea la principiile fundamentale stabilite de fondatorul său, revista își reafirmă angajamentul de a integra cercetarea istorică românească în contextul mai larg al tendințelor și metodologiilor promovate de școlile istoriografice internaționale contemporane.

Urmând o traiectorie intelectuală riguroasă, Revista Istorică publică studii de istorie medie, modernă și contemporană, dând prioritate unor teme precum: studiile pontice, relațiile interetnice și interconfesionale, raporturile dintre biserică și societate, dintre alogeni și autohtoni, rolul elitelor, structuri sociale și instituții, impactul comunismului asupra societății, politică și propagandă.

În recunoașterea standardelor academice de înaltă calitate pe care le promovează, Revista Istorică a fost evaluată în categoria A pentru domeniul „Istorie și studii culturale” de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) în anul 2021.

Prin angajamentul său neclintit față de excelența academică și prin promovarea unei cercetări istorice de vârf, Revista Istorică își propune să rămână un pilon central în viața academică românească.

Translate »