Condiții de publicare și procesul peer-review

 

 

Stimați autori, prin prezenta, dorim să vă adresăm câteva linii directoare esențiale referitoare la procesul de trimitere a lucrărilor dumneavoastră spre evaluare și publicare în cadrul Revistei Istorice, care aderă cu rigurozitate la procesul de peer-review. Scopul nostru este de a menține și promova un standard înalt de excelență academică, iar contribuția și angajamentul dumneavoastră sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv.

 

Înaintarea manuscriselor

Revista noastră acceptă studii redactate în limba română, precum și în alte limbi de circulație internațională, reflectând astfel diversitatea și dinamismul domeniului istoric. Încurajăm autorii să își trimită contribuțiile în format electronic, în .doc sau .docx.

 

Rezumate și cuvinte cheie

Fiecare articol trebuie să fie însoțit de un rezumat concis, redactat în limba engleză,  împreună cu cinci cuvinte sau expresii cheie relevante. Aceste elemente sunt cruciale pentru asigurarea vizibilității și accesibilității internaționale a cercetării dumneavoastră.

 

Informații solicitate

Solicităm, de asemenea, ca autorii să furnizeze detalii precise privind afilierea instituțională, gradul științific și informațiile de contact.

 

Originalitatea articolelor

Articolele înaintate spre publicare trebuie să fie originale și să contribuie cu perspective sau descoperiri noi în domeniul temei abordate. Întreaga responsabilitate privind conținutul și originalitatea articolelor revine exclusiv autorului. Prin înaintarea lucrărilor spre evaluare, autorii își asumă obligația de a respecta aceste principii fundamentale.

 

Condiții pentru republicare

Vă atragem atenția că Revista Istorică nu acceptă republicarea articolelor care au apărut deja în alte publicații, cu o notabilă excepție: lucrările publicate inițial într-o altă limbă. În astfel de cazuri, considerăm că traducerea și republicarea în cadrul revistei noastre pot adăuga o valoare semnificativă comunității științifice, extinzând accesul la cercetare. În acest caz, vă solicităm să menționați într-o notă de subsol istoricul publicării anterioare, cu trimiteri exacte. Această transparență este esențială pentru integritatea academică și respectarea standardelor științifice.

 

Cerință de exclusivitate

Subliniem faptul că nu acceptăm spre evaluare sau publicare articole care sunt în proces de înaintare spre alte publicații. Ne angajăm în menținerea unui standard de originalitate și exclusivitate a conținutului nostru, prin urmare, solicităm autorilor să se asigure că lucrările propuse sunt libere de orice alte angajamente editoriale la momentul propunerii.

De asemenea, solicităm autorii ca timp de cel puțin un an de la publicarea unui studiu în paginile noastre să nu-l încarce pe alte platforme online, ci să facă trimitere la studiul încărcat pe această platformă.

 

 

Procesul de evaluare a articolelor

 

Etapa preliminară de screening

Inițial, toate materialele primite sunt supuse unei evaluări preliminare efectuate de echipa redacțională. Această etapă este crucială pentru determinarea conformității lucrărilor cu domeniile și temele de interes ale revistei, precum și pentru verificarea calității științifice a acestora. Materialele pot fi respinse din mai multe motive, inclusiv nealinierea la tematica revistei, lipsa calității științifice necesare, sau alte aspecte problematice. Trebuie menționat că redacția nu se obligă să furnizeze detalii specifice autorilor în legătură cu motivul respingerii articolelor în această fază preliminară.

 

Evaluarea peer-review

Articolele care trec de prima fază de screening sunt apoi înaintate către o evaluare detaliată realizată de membrii colegiului redacțional și de specialiști externi. Identitatea autorilor este păstrată în anonimat pe durata acestui proces, pentru a asigura o evaluare obiectivă și echitabilă. Recenzenții, după o analiză atentă a lucrării, completează o fișă de evaluare. Aceasta este apoi trimisă redacției cu o recomandare clară privind publicarea sau respingerea materialului.

 

Feedback și transparență

Conștienți de importanța feedback-ului constructiv, oferim autorilor, la cerere, posibilitatea de a accesa fișa de evaluare completată de recenzenți, deși identitatea acestora va rămâne confidențială. Înțelegem valoarea informațiilor primite în cadrul acestui proces pentru dezvoltarea profesională a autorilor și încurajăm solicitarea și utilizarea feedback-ului constructiv.

 

***

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru efortul depus în pregătirea lucrărilor dumneavoastră. Așteptăm cu interes contribuțiile valoroase pe care le veți aduce comunității științifice prin intermediul Revistei Istorice.

 

 

Cu sinceritate și apreciere,

Redacția Revistei Istorice

Email: contact@revistaistorica.com;

revistaistorica1915@gmail.com

 

Translate »